روابط عمومی شورای نگهبان توضیحاتی درباره بودجه پیشنهادی 277 میلیارد تومانی آن برای سال 1401 منتشر کرد.در این گزارش آمده با رویکرد کارشناسانه به لایحه‌ی پیشنهادی بودجه 1401 می‌توان گفت که مجموع بودجه پیشنهادی برای شورای نگهبان در سال 1401، 277 میلیارد تومان می‌باشد که ناظر بر وظایف و فعالیت‌های مستمر و دائمی اعم از هزینه‌ای، عمرانی و پژوهشی شورای نگهبان در نظر گرفته شده است.این در حالی است که رقم مصوب مجلس برای شورای نگهبان در قانون بودجه 1400 کل کشور 491 میلیارد تومان متشکل از 331 میلیارد تومان برای فعالیت‌های دائمی شورای نگهبان و 160 میلیارد تومان ناظر بر وظیفه نظارت بر انتخابات‌های سال 1400 (ریاست جمهوری، میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری) بوده است.