علی مطهری درباره حمله به مادر ستار بهشتی نوشت: قطعاً، نهادهای اطلاعاتی می‌توانند ضاربان را پیدا کنند و قوه قضاییه مسئولیت سنگینی دارد.به گزارش خبرآنلاین علی مطهری، نماینده ادوار مجلس، در حساب شخصی خود در توییتر نوشت: حمله به مادر مرحوم ستار بهشتی پیرزنی که شاید چهل کیلو بیشتر وزن ندارد و فرزندش به‌ خاطر یک انتقاد از نظام در بازجویی نیروی انتظامی به قتل رسیده و داغدار است چه مفهومی دارد؟ آیا برای حفظ نظام بوده؟! قطعاً نهادهای اطلاعاتی می‌توانند ضاربان را پیدا کنند.قوه قضاییه مسئولیت سنگینی دارد.