باشگاه خبرنگاران نوشت: دبیر ستاد حقوق بشر گفت که بیش از ۲۰ نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی آمریکایی که ناقض حقوق بشر هستند در لیست تحریمی ایران قرار گرفتند.کاظم غریب آبادی معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر در پاسخ به سوالی درباره تحریم برخی از افراد آمریکایی توسط ایران اظهار کرد:شاید پرسیده شود مگر ما آمریکا هستیم که تحریم می‌کنیم اما در پاسخ باید بگویم ما در مقابل نقض قوانین آمریکا ساکت نمی‌نشینیم اگر آن پشتیبانی قوی مالی را نداریم تا بتوانیم آمریکا را تحریم کنیم می‌توانیم حداقل کار خود را انجام دهیم و نام افراد را اعلام کنیم و بگوییم که آن‌ها هم نقض حقوق بشر کرده‌اند.