سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت که امروز رئیس‌جمهور برای تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مجلس حضور پیدا می‌کند. سید نظام موسوی در گفت‌وگو با ایسنا، توضیح داد: طبق ماده ۱۸۲ آیین‌نامه نمایندگان تا ۱۰ روز فرصت ارائه پیشنهاد‌ها خود به کمیسیون تخصصی را داشته و کمیسیون‌ها نیز طی ۱۵ روز گزارش خود را به کمیسیون تلفیق می‌دهند. کمیسیون تلفیق نیز ظرف ۱۵ روز گزارش خود را به هیئت‌رئیسه می‌دهد.