حمیدرضا آصفی، سفیر سابق ایران در امارات درباره دیدار مشاور امنیت ملی امارات با رئیس جمهور کشورمان گفت که این سفر می‌تواند منجر به تحکیم روابط بین دو کشور ایران و امارات و همچنین روابط کشورهای منطقه با ایران شود. به گزارش ایسنا وی تشدید همکاری‌ها و تحکیم روابط ایران با کشورهای منطقه را به‌عنوان یک راهکار برای ناکام گذاشتن اسرائیل در سیاست‌های مخرب و خباثت آلود مطرح کرد و گفت: نگاه آیت‌الله رئیسی به همسایگان مثبت است و این می‌تواند باعث تحول در روابط ما با کشورهای همسایه شود که البته این موجب نگرانی روزافزون رژیم صهیونیستی خواهد شد.