گروهی از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا از هر دو حزب دمکرات و جمهوریخواه طرح توقف پهپادهای ایران را ارائه کرده‌اند.در این طرح تاکید می‌شود که تحریم‌های ایالات متحده بر برنامه تسلیحات متعارف ایران شامل تامین، فروش یا انتقال هواپیماهای بدون سرنشین به یا از ایران اعمال می‌شود.این برای اولین بار است که موضوع تولید و استفاده از پهپادها توسط ایران در این مقیاس در ایالات متحده مورد توجه قرار می‌گیرد. طرح توقف پهپادهای ایران می‌گوید که سیاست ایالات متحده این است که از دستیابی ایران و گروه های همسو با جمهوری اسلامی ایران به هواپیماهای بدون سرنشین یا پهپاد جلوگیری کند که می‌توانند در حملات علیه ایالات متحده یا شرکای آمریکا مورد استفاده قرار گیرند.