احمد زیدآبادی نوشت که گویا آقای احمدی‌نژاد سخنان و برنامه‌های دولت خود را در طولِ هشت سال ریاست جمهوریش به کلی ‌از یاد برده است زمانی که از حفر بی‌رویه چاه برای توسعه کشاورزی قاطعانه دفاع می‌کرد. گفته می‌شود در طول ریاست ‌جمهوری او حدود سیصد هزار چاه غیرقانونی حفر شده است! بدون شک او در پدید آمدن بحران کنونی آب اگر بیش از دیگران ‌مقصر نباشد، حتماً کمتر نیست‎.‎

به گزارش جماران ‌‎ ‎احمد زیدآبادی در کانال تلگرامی خود با اشاره به اعتراض احمدی نژاد به اتفاقات اصفهان نوشت: به نظرم ‌حذف از گردونه قدرت در جمهوری اسلامی معجزه می‌کند! ای کاش می‌شد ترتیبی داد تا تمام صاحبان قدرت برای دوره‌ای از آن ‌دور بمانند، آنگاه همه مدافع سرسخت حقوق مردم، آزادی، دمکراسی، عدالت و توسعه می‌شدند. این را به طعنه نمی‌گویم. واقعاً ‌کارساز است!‎