وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد: بحث ایرانیان دو تابعیتی باید یک‌بار برای همیشه حل شود. و این موضوعی است که باید در سطح قانون‌گذاری در مجلس موضوع آن انجام شودبه گزارش ایسنا،حسین امیر عبداللهیان در اولین جلسه روسای کارگروه‌های شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور خطاب به روسای کارگروه های شرکت کننده در این جلسه گفت: ما باید به عنوان یک واقعیت به این موضوع در دولت توجه و آن را حل کنیم.ایران هراسی در بین ایرانیان خودمان در خارج از کشور اکنون یک معضل است.