دفتر نماینده رباط کریم به آتش کشیده شد.به گزارش فارس جمعه شب توسط افراد ناشناس تابلوی دفتر حجت‌الاسلام حسن نوروزی، نماینده رباط‌کریم و بهارستان به آتش کشیده شد.در مورد علت حادثه و چگونگی آن هنوز اطلاعاتی در دست نیست اما وقوع این حادثه از طرف دفتر وی تایید شده است.