نماینده تهران در مجلس یازدهم می‌گوید: برآورده کردن برخی انتظارات مردم در توان دولت نیست، چون دولت باید همت خود را به کار بگیرد تا اول از همه، خزانه را پر کند؛ موضوعی که متأسفانه دولت قبل از آن غفلت کرد. به گزارش رویداد ۲۴ سید مصطفی میرسلیم گفت: انتظارات مردم که مرتباً هم ادامه دارد، به حق است و اکنون وقت پاسخگویی مسئولان به آن‌هاست. گرفتاری‌های روزمره مردم بسیار زیاد شده است و این روند نابسامان نمی‌تواند بیشتر از این به درازا بکشد.