احمد علیرضابیگی ،یک عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مجلس تاکید کرد: طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی شانسی برای موفقیت در مجلس ندارد.

به گزارش ایسنا، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توئیتر، نوشت:طرح صیانت هرگز به نتیجه نخواهد رسید!مدافعان طرح در اقلیت هستند و اکثریت مجلس، آگاه و کنار مردم است؛ مجلس تسلیم جوسازی نخواهد شد و این طرح شانسی برای موفقیت ندارد.طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی از چندی پیش در مجلس کلید خورد و از همان روزهای ابتدایی با موجی از انتقادات همراه بود.