دبیر هیات نظارت بر مطبوعات از لغو امتیاز روزنامه کلید با رای اعضای هیات نظارت بر مطبوعات ‌خبر داد.به گزارش ایرنا، علاءالدین ظهوریان دیروز ضمن تایید این خبر ادامه داد: اعضای هیات ‌نظارت بر اساس قانون مطبوعات کشور رای به لغو امتیاز روزنامه کلید دادند. روزنامه کلید از اول ‌اردیبهشت ۱۳۹۴ به مدیر مسئولی عطاءالله حکیمی پور و با سردبیری منصور بیطرف به خانواده ‌مطبوعات کشور پیوسته بود‎.‎