قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت: مراسم بزرگداشت 13 آبان،‌ با رعایت توصیه های بهداشتی در بیش از ۸۰۰ شهر ساعت ۱۰ صبح روز پنجشنبه برگزار می شود. در هیچ شهری راهپیمایی نداریم و این مراسم فقط به شکل اجتماع با شکوه در محل‌های غیرمسقف که عمدتا در میادین و خیابان‌های شهرها خواهد بود، برگزار می شود.به گزارش ایسنا، مجتبی اشجری افزود: ایجاد ایستگاه سیار واکسیناسیون کرونا در محل اجتماع مراسم هم در تهران و هم در مراکز استان‌ها در نظر گرفته شده است و در مراسم تهران حسین سلامی فرمانده کل سپاه سخنرانی می‌کند.