علی صوفی از چهره های سیاسی اصلاح طلب بر این باور است که هنوز 100 روز نشده است اما صدای ناکارآمدی دولت رییسی در بین اصولگرایان بلند شده است. طرفداران آقای رئیسی و کسانی که به وی رأی دادند الان منتقد هستند. به گزارش خبرآنلاین علی صوفی دبیرکل حزب پیشرو اصلاحات بر این باور است که معمولا منتقدان دولت باید از جریان مقابل باشند اما الان اصولگرایان هم به دولت سیزدهم و عملکردش اعتراض دارند. اصولگرایان هم به تدریج نسبت به دولت آقای رئیسی در حال مأیوس شدن هستند و کم کم انتقادات آغاز شده است. نکته دیگر اینکه در این انتخابات، اصولگرایان هم آسیب دیدند چون برای اولین بار، برای اینکه آقای رئیسی، رئیس جمهور شود و کاندیدای واحد مطرح شود، حتی برخی از کاندیداهای اصولگرا از جمله آقای لاریجانی رد صلاحیت شده‌اند که همه اینها ناراضی هستند