رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: در اختیار داشتن پلتفرم های بومی سایبری شهری یک ضرورت است که تلاش‌های خوبی در این زمینه در کشور انجام شده و امیدواریم به زودی به نتیجه برسد.به گزارش ایسنا، سردار غلامرضا جلالی در چهارهمین همایش ملی پدافند شهری اظهار کرد: بسیار مهم است که به عنوان طراحی مبتنی بر پدافند غیرعامل در ذات شهر باید مورد توجه قرار گیرد. در پدافند شهری، با چهار کلید واژه؛ ارزیابی و طبقه بندی دارایی ها، مهندسی تهدید شناسی نسبت به زیرساختها، ارزیابی و کاهش آسیب پذیری ها در شهر و عنصر مدیریت مخاطرات و مصون سازی و تاب آوری نمودن شهرها مواجهیم.