عضوهیات علمی گروه فقه پردیس خواهران دانشگاه امام صادق (ع) گفت: هدف ما تربیت زنان برای مشاغلی بود که در جامعه بدان احساس نیاز می‌شود، از همان ابتدا هم هدف این نبود پردیس خواهران، وزیر و رئیس‌جمهور زن تربیت کند، اما هدفمان تربیت مدیران میانی تربیتی برای نظام آموزشی، حقوقی برای نظام قضایی، قانون‌گذاری و پژوهشی است.

به گزارش انتخاب صدیقه مهدوی کنی در پاسخ به این سؤال که آیا از نابرابری جذب زنان و مردان فارغ‌التحصیل این دانشگاه در پست‌های مدیریتی دلخور نیستید؟ گفت: «مسئله این است که مگر چند خانم جذب مدیریت میانی در نظام جمهوری اسلامی‌شده‌اند که تعدادی از آن‌ها از فارغ‌التحصیلان ما باشند؟»

او در توضیح این مطلب ادامه داد: «خانم‌ها توانایی این مسئولیت‌ها را ندارند. بلکه آن‌ها وظایف و مسئولیت‌های دیگری را هم به عهده‌دارند که مانع پذیرش پست‌های مدیریتی است، به خصوص در سطوحی که ضرورتی به حضور آنان نیست.»