یک رسانه صهیونیستی مدعی شد که گروهی از هکرهای ایرانی سرورهای شرکت سایبر سِرو را هک کرده اند.به گزارش ایسنا، روزنامه اورشلیم پست در گزارشی مدعی شد، یک گروه هکر ایرانی به نام سایه سیاه توانسته است سِرورهای شرکت صهیونیستی سایبر سرو را هک کند که این امر سبب ایجاد اخلال و توقف در سرویس دهی این شرکت شده است.بنابر گزارش اورشلیم پست، هکرها همچنین تهدید کرده اند که اطلاعات به دست آورده از سرورها را فاش خواهند کرد.