یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: شاید فضای سیاسی موجود کشور، انگیزه‌ای برای ایجاد ائتلاف فراگیر میان نیروهای سیاسی رانده شده از راست میانه تا اصلاح‌طلبان و نیروهای ملی مذهبی شود. محمود صادقی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه فعالیت‌های سیاسی پس از انتخابات دچار رکود شده و این وضعیت فقط مخصوص اصلاح‌طلبان نیست، با بیان برخی نقدها نسبت به شیوه برگزاری انتخابات مجلس و ریاست جمهوری  و بیان تبعات آن از نگاه خود، گفت: در جریان اصلاحات نشست‌ها و جلسات به صورت منظم برگزار می‌شود و این بحث‌ها بیشتر معطوف به ارزیابی از اتفاقات گذشته و آسیب‌شناسی عملکرد این جریان است و رویکردهای مختلفی هم در جریان اصلاحات وجود دارد. برخی کماکان قائل به مشارکت از طریق صندوق رای هستند و بعضی به دلیل اعمال محدودیت در انتخابات، به راه حل های دیگری فکر می‌کنند.  صادقی در پاسخ به این پرسش که آیا این احتمال وجود دارد که اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس یازدهم شرکت نکنند، گفت: جریان قدرتمندی در اصلاحات چنین دیدگاهی دارند.