معاون سخنگوی طالبان از برگزاری نشست وزرای امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان+روسیه در تهران و اهداف آن استقبال کرد. به گزارش ایسنا به نقل از شبکه طلوع نیوز، احمدالله وثیق، معاون سخنگوی طالبان از نشست همسایگان افغانستان در ایران قدردانی کرد و این دیدار را به نفع افغانستان دانست. معاون سخنگوی طالبان اظهار کرد: ما از این نشست حمایت می‌کنیم، همان چیزی که انتظار داشتیم اتفاق افتاد و این به نفع افغانستان بود.