رئیس ستادکل نیروهای مسلح که به دعوت وزیر دفاع روسیه به این کشور سفر کرده است، در بدو ورود به مسکو در تشریح اهداف این سفر، گفت: طی سال‌های اخیر همکاری ما با نیروهای مسلح روسیه توسعه بیشتری پیدا کرده است و در مقطع فعلی علاوه بر مسائل دوجانبه نظامی که داریم و باید پیگیری شود.  به گزارش ایسنا، سرلشکر پاسدار محمد باقری افزود: ما قراردادهای خرید تسلیحاتی بعد از خاتمه تحریم تسلیحاتی را با روسیه داریم که در این سفر در همه این موارد با طرف روسی صحبت خواهیم کرد.