به دنبال انتشار خبر توصیه مقامات کشور امارات به محمود احمدی‌نژاد برای ترک این کشور که خبرگزاری فارس آن را منتشر کرد، احمد علیرضا بیگی نماینده مجلس یازدهم و از همراهان احمدی‌نژاد به خبرنگار دیده‌بان ایران گفت: «خبر دیپورت آقای احمدی نژاد از فرودگاه امارات صحت ندارد و این نوع خبرسازی‌ها نشان می‌دهد استقبال بین‌المللی از دکتر احمدی‌نژاد موجب نگرانی افرادی شده که خودشان یا افرادی که مد نظر آنهاست چنین محبوبیت بین‌المللی و چنین امکانی برای سفر ندارند. این نوع خبرسازی‌ها کذب بوده و در جهت انحراف افکار عمومی صورت می‌گیرد.»