انریکه مورا، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز برای گفت‌وگو با مقام‌های کشورمان به تهران سفر می‌کند. محور مذاکرات، رایزنی درباره مذاکرات احیای توافق هسته‌ای برجام‌ عنوان شده است.