کمیسیون اصل ۹۰ در جلسه علنی دیروز (۲۰مهرماه) مجلس، پرونده تخلف حسن روحانی و اسحاق جهانگیری در تعیین تکلیف موضوع بورسیه‌ها را به قوه قضائیه ارجاع داد. به گزارش مهر، در گزارش این کمیسیون آمده است: تخلف، قصور و فرافکنی مسئولان دولت‌های یازدهم و دوازدهم و وزارت علوم در تعیین تکلیف بورسیه‌ها برای نمایندگان محرز است و این افراد به قوه قضائیه معرفی خواهند شد.