سخنگوی وزارت خارجه جمهوری آذربایجان در ادامه ادعا‌های ضد ایرانی باکو، با بیان اینکه تهران در حال اتهام‌زنی به این کشور است، مدعی شد هیچ نیروی خارجی در خاک این کشور وجود ندارد و کسانی که به دنبال تروریست‌ها هستند باید اطراف خود را خوب نگاه کنند. به گزارش فارس، «لیلا عبدالله‌اوا» با بیان اینکه اظهارات ضد باکو به نفع ایران نیست، افزود: تهران به این اتهامات بی‌اساس متوسل شده، زیرا باکو از ورود غیرقانونی کامیون‌های ایرانی به آذربایجان جلوگیری و مناطق خود را از کنترل ارمنستان خارج کرده است.