هیأتی از اعضای گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و پاکستان روز دوشنبه وارد اسلام‌آباد شدند. گروه دوستی پارلمانی ایران و پاکستان به دعوت نوید قمر، رئیس گروه دوستی پارلمانی پاکستان و ایران جهت تبادل‌نظر درباره تحکیم روابط پارلمانی و تقویت همکاری‌های فیمابین به اسلام‌آباد سفر کرده است.