سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان از ارسال کمک‌های انسان‌دوستانه ایران به مجروحین و خانواده‌های شهدای حادثه تروریستی قندوز خبر داد. براین‌اساس، ‌یک فروند هواپیما حامل کمک‌های انساندوستانه شامل دارو و اقلام پزشکی جهت مجروحین و خانواده‌های شهدای حادثه تروریستی مسجد شیعیان در قندوز از تهران به مقصد قندوز پرواز کرد.