رئیس سازمان زندان‌ها در صفحه شخصی توییتر خود توضیحاتی درباره خبر درگیری در زندان تهران بزرگ ارائه کرد.

به گزارش ایلنا، محمد مهدی حاج محمدی نوشت: درخصوص خبر غیردقیق درگیری در زندان تهران بزرگ همین بس که؛ زندان محفل فرهیختگان نیست، بلکه محفل مجرمان است. باوجود کنترل‌ها؛ اختلاف و تنش بین آنها دور از انتظار نیست. در بند مجرمین امنیتی، برای مراقبت و رعایت بهتر تفکیک و طبقه‌بندی، بیش از ۵۰ درصد ظرفیت خالی و زندانی دیگری حضور ندارد. توضیح حاج‌محمدی از آن روست که خبرگزاری هرانا و  چند تن از فعالان مدنی مدعی شده‌اند که شماری از زندانیان سیاسی زندان فشافویه به دست زندانیانی که آنها را متهمان «جرایم خشن» خوانده‌اند، مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌ و برخی از این افراد به بهداری بیمارستان منتقل شده‌اند.