رئیس سازمان انرژی اتمی درباره استمرار نصب و فعالیت دوربین‌های آژانس در چارچوب برجام اظهار کرد: دوربین‌های برجامی الزامی به بودنشان نیست و آژانس هم این مساله را می‌داند.

به گزارش ایسنا، محمد اسلامی گفت: مجتمع تسا کرج با حادثه تروریستی از سوی رژیم صهیونسیتی مواجه بوده است لذا آژانس باید ابتدا موضع خود را نسبت به آن حادثه روشن کند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: ما تابع مصوبات شورای عالی امنیت ملی هستیم. وی ادامه داد: هم دولت و هم سازمان انرژی اتمی به اجرای قانون راهبردی مقید هستند و در کمیسیون اصل ۹۰ گزارش آخرین اقدامات اجرای قانون را ارائه کردیم و مباحث مختلفی مطرح شد و قرار شد از فرصت‌های باقی مانده حداکثر استفاده را انجام دهیم و آقایان هم به صورت نوبه‌ای بازدید خواهند کرد. امیدواریم در راستای قابلیت‌سازی برای اقتدار ملی از فرصت این قانون حداکثر استفاده را داشته باشیم.