دبیر شورای عالی امنیت ملی نوشت: هرگونه نفوذ بیگانگان جز شیطنت و تفرقه ثمری ندارد. همسایگانمان را به هوشیاری در این زمینه و دوری از آنان فرا می‌خوانیم. علی شمخانی در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: ایران بزرگ و مقتدر همواره خیرخواه همسایگان خود بوده و هرگز تهدیدی را متوجه آنان نکرده است. وی افزود: مشکلات با همکاری و همدلی همه کشورهای منطقه حل و فصل خواهد شد. دبیر شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: هرگونه نفوذ بیگانگان جز شیطنت و تفرقه ثمری ندارد. همسایگانمان را به هوشیاری در این زمینه و دوری از آنان فرا می‌خوانیم.