وزیر خارجه عربستان سعودی گفت: ریاض بر مسئولیت جامعه بین‌المللی در قبال نقض توافق هسته‌ای از سوی ایران تاکید می‌کند.

به گزارش فارس، «فیصل بن فرحان» در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل افزود: عربستان به صورت فعال با جامعه بین‌الملل در زمینه موفقیت دهمین کنفرانس بازبینی پیمان منع اشاعه هسته‌ای که قرار است در ژانویه 2022 برگزار شود، مشارکت دارد. وی تصریح کرد: «امنیت و صلح بین‌المللی از طریق دستیابی به تسلیحات کشتار جمعلی حاصل نمی‌شود بلکه از طریق همکاری بین‌المللی برای تحقق رشد و پیشرفت بدست می‌آید».

فیصل بن فرحان اضافه کرد: موضع عربستان سعودی بر اساس حق کشورها برای استفاده از کاربردهای مسالمت‌آمیز انرژی هسته‌ای استوار است.

وزیر خارجه سعودی در ادامه به ابراز سخنانی علیه ایران پرداخت و گفت که ریاض از تلاش‌های بین‌المللی برای جلوگیری از دست‌یابی ایران به سلاح هسته‌ای در کوتاه مدت و بلند مدت و همچنین منع توانایی برای تبدیل کردن کاربرد مسالمت‌آمیز انرژی هسته‌ای به کاربرد نظامی حمایت می‌کند. وی در ادامه ادعاهایش از جامعه بین‌الملل خواست تا به مسئولیت خود در قبال نقض مستمر توافق‌ها و معاهده‌های بین‌المللی در خصوص توافق هسته‌ای توسط تهران عمل کند.