رئیس کمیته دفاعی، امور داخلی و خارجی شورای فدرال امارات متحده عربی در گفت‌و‌گویی با طرح ادعاهایی علیه نقش ایران در منطقه، گفت که توافق هسته‌ای موجب تقویت ایران در منطقه می‌شود. به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه صهیونیستی گلوبز، علی راشد النعیمی، در گفت و گویی با این روزنامه درباره بازگشت به توافق هسته‌ای هشدار داد و گفت: ایران در حال تخطی از قوانین بین‌المللی است و استقلال همسایگانش را نقض می‌کند. او در ادامه اظهارات ضدایرانی‌اش مطرح کرد: ببینید ایران چه بر سر لبنان، عراق و یمن آورده است و جهان اجازه این کار را به آن می‌دهد.