بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی در واکنش به انتشار گزارش مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر عدم دسترسی آژانس به سایت کرج، گفت: آقای گروسی و همکاران ایشان به خوبی می‌دانند که تفاهم صورت گرفته در قالب بیانیه مشترک، مشمول تجهیزات نظارتی (دوربین‌ها) مجتمع کرج به این دلیل که در نتیجه خرابکاری تیرماه این مجتمع همچنان تحت تحقیقات امنیتی قرار دارد، نمی‌گردید. وی تاکید کرد: گزارش‌های هدف‌دار و مغرضانه روند سازنده ایجاد شده را تخریب نکند.