به گزارش ایسنا، پایگاه خبری لبنانی النشره در گزارشی نوشت که دیدار اخیر میان نمایندگان ایران و عربستان با وساطت عراق مثبت بوده است، علیرغم اینکه پرونده یمن پیچیده است و به زمان بیشتری نیاز دارد. این رسانه با تاکید بر اینکه نزدیکی در روابط ایران و عربستان به وجود آمده، افزود: وزیر خارجه ایران در سفر آتی خود که لبنان و سوریه را شامل می‌شود نتیجه مذاکرات برای حل مسائل منطقه را با خود به همراه دارد. در این گزارش همچنین آمده است: پرونده لبنان، عراق و سوریه آسان‌تر است و این کشورها از نزدیکی روابط تهران و ریاض از نظر اقتصادی بهره خواهند برد.