محمود عباس‌زاده مشکینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در توئیتی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «تقویت و ارتقای روابط با همسایگان از اولویت‌های ما در سیاست خارجی است.» وی ادامه داد: «ایجاد تنش در روابط بین ما و همسایگان از جمله جمهوری آذربایجان، آرزوی دشمنان ما و در راس آن رژیم صهیونیستی است.» عباس‌زاده تصریح کرد: «هرگونه رفتار و موضع و اقدام تنش‌زا خواسته یا ناخواسته بازی در میدان دشمن است.»