نماینده مجلس یازدهم در توئیتی از شیوه وزارت کشور برای معرفی استانداران انتقاد کرد. مسعود پزشکیان، نماینده تبریز در توئیتی نوشت: ‌«وزارت کشور از نمایندگان درخواست کرد تا چند نفر را برای استانداری معرفی کنند. نمایندگان هم عده‌ای را معرفی کردند. من این روش را قبول ندارم. نتیجه این می‌شود که نمایندگان می‌خواهند آدم خودشان برای استانداری انتخاب شود. مشکل دو طرفه است؛ وزارت کشور چنین شیوه‌ای را اتخاذ می‌کرد.»