حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه در توئیتی در صفحه شخصی خود در رابطه با برقراری تماس تلفنی سه‌شنبه شب وزیر امور خارجه انگلیس با وی نوشت: «در تماس تبریک وزیر امور خارجه. انگلیس برای گفتگوی مبتنی بر احترام متقابل ابراز آمادگی کردم؛ بی‌عملی اتحادیه اروپا در برجام را به شدت مورد انتقاد قرار دادم.» وی در ادامه توئیت خود متذکر شد: «فاجعه ساخته آمریکا در افغانستان را محکوم و بر لزوم تشکیل دولت فراگیر تأکید کردم؛ و تصریح کردم که بدهی دیرینه انگلیس به ایران باید پرداخت شود.»