سخنگوی وزارت‌ خارجه چین با استقبال از توافق ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: چین از توافقی که ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از طریق گفت‌وگو و همکاری در زمینه پادمان‌ها و نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران به دست آورده‌اند استقبال می‌کند و امیدوار است که دو طرف به سرعت ارتباطات خود را ادامه دهند و مسائل مربوطه را به درستی حل و فصل کنند. سخنگوی وزارت خارجه برلین نیز در کنفرانسی خبری ضمن آنکه خواستار بازگشت ایران به مذاکرات وین جهت احیای برجام شد، در خصوص توافق مذکور گفت: این اولین گام مثبت است.