خبرگزاری فارس، ویدئوی جدیدی از اعترافات نوید افکاری منتشر کرده است که افکاری ضمن آن می‌گوید: «کسی را کشتم {حسن ترکمان} که حتی اسمش را نمی‌دانستم»! این درحالی است که پارسال و در آستانه اعدام این زندانی، برنامه خبری 20:30 طی گزارشی و بنا بر اعترافات افکاری، «تسویه حساب شخصی» را انگیزه اقدام به قتل عنوان کرده بود. گفتنی است، نوید افکاری صبح شنبه ۲۲ شهریور1399 اعدام شد. کاظم موسوی رئیس کل دادگستری استان فارس در این باره گفت: «حکم قصاص نفس نوید افکاری متهم به قتل پس از انجام تشریفات قانونی استیذان و با اصرار اولیای دم و خانواده مقتول به مرحله اجرا گذارده شد.»