احسان بداغی، روزنامه‌نگار به توافق مشترک ایران و آژانس درباره ادامه مذاکرات فنی کنایه زد. او در توئیتر خود نوشت: «امروز ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر سر برخی موضوعات فنی به توافق جدیدی رسیدند؛ این خوب است. از اردوگاه دلواپسان هم شعار لغو اجرای پروتکل الحاقی و خروج از برجام و امثالهم بلند نمی‌شود؛ این هم خوب است. بد قضیه جایی بود که کل اقتصاد کشور را گروگان گرفتند تا به امروز برسند.»