احمد وحیدی، وزیر کشور، سردار شاهچراغی، فرمانده سپاه قم را به عنوان استاندار قم منصوب کرد. سردار سیدمحمدتقی شاهچراغی قبل از فرماندهی سپاه قم؛ فرماندهی سپاه مازندران، سمنان و تهران را در کارنامه خود دارد.