فارس نوشت: احمد علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز در مجلس گفت: اسحاق جهانگیری به دلیل آنچه که آن را اتهام فساد و مافیا از جانب بنده به خود دانسته شکایت کرده است. وی افزود: دادگاه، پرونده این شکایت را به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان ارجاع داده تا هیأت بررسی‌های لازم را در این زمینه انجام داده و گزارش خود را در این باره به دادگاه ارسال کند. گفتنی است جلسه هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان دیروز برای رسیدگی به این موضوع برگزار شد.