نمایندگی سازمان ملل در ایران در صفحه رسمی اینستاگرامش از اهدای واکسن کرونا توسط ژاپن به ایران قدردانی کرده و نوشت: «یکی از اولویت‌های اصلی سازمان ملل متحد دسترسی منصفانه به واکسیناسیون سراسری است. سازمان ملل متحد از دولت و مردم ژاپن برای اهدای سخاوتمندانه سه میلیون دوز واکسن، که اخیرا به ایران تحویل داده شد، قدردانی می‌نماید. این واکسن‌ها با مساعدت همکارانمان در سازوکار کوواکس به کشور وارد شد.» این دفتر افزود: «سازمان ملل متحد شبانه‌روز برای واردات بیشتر واکسن به ایران تلاش می‌کند.»