علی خضریان، نماینده مردم تهران و سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس به فارس گفت: به دنبال ماموریت رئیس مجلس به کمیسیون اصل 90 برای پیگیری اتفاقات زندان اوین و تصاویر منتشر شده از آن، کمیته قضایی این کمیسیون در حال پیگیری موضوع است. وی ادامه داد: طی روزهای آتی اعضای کمیسیون ضمن برگزاری جلسه با مسئولان قضایی و سازمان زندان‌ها، بازدیدی از زندان اوین انجام خواهند داد.

خضریان البته به این موضوع اشاره نکرد بازدیدهایی اینچنین که عموما با هماهنگی قبلی صورت می‌گیرد، تا چه حد در بازدارندگی این اتفاقات و اصلاح رفتار نابهنجار زندانبان با زندانیان در آینده موثر خواهد بود.