محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور با صدور بخشنامه‌ای هرگونه جابجایی و عزل و نصب مدیران در دستگاه‌های اجرایی در کلیه سطوح ملی، استانی و شهرستانی تا زمان استقرار کامل دولت را ممنوع کرد. در روزهای اخیر خبری مبنی بر انتصاب «سید ضیاءالدین شجاعی برهان» به عنوان سرپرست جدید شستا، یکی از بزرگترین مجموعه‌های اقتصادی کشور از سوی محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شد که انتقاد تند نمایندگان مجلس در پی داشت.