عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت که محمدباقر قالیباف جلساتی تشکیل و درباره رأی اعتماد یا عدم رأی اعتماد به نمایندگان «خط» می‌دهد.

محمود احمدی بی‌غش در جلسه علنی نوبت صبح دیروز در تذکری شفاهی اظهار کرد: ما نباید نماینده و نماینده‌تر داشته باشیم تا رویه مجلس و رئیس مجلس گذشته تکرار شود. سید ابراهیم رئیسی تعدادی از افراد که مورد وثوقش بوده را معرفی کرده است. دو حالت بیشتر ندارد یا با استدلال آنها را رد می‌کنیم و یا آنها را تایید می‌کنیم.

او اضافه کرد: محمدباقر قالیباف جلساتی را منعقد می‌کند و از بعضی افراد می‌خواهد که بعضی رأی بیاورند و بعضی رأی نیاورند. همه ما می‌توانیم مخالف یا موافق باشیم. این چه رویه‌ای است، اگر نمی‌خواهید نظرتان را صریح اعلام کنید، جلسه غیرعلنی تشکیل دهید و استدلال کنید و بگویید به این چند نفر رأی ندهید یا برعکس. نماینده مردم شازند در مجلس ادامه داد: ما باید با مردم صحبت کنیم. اینکه عده‌ای گلچین شوند، به آنها خط‌دهی شود که فلانی یا بهمانی بیفتد و یا فلانی رأی اعتماد بگیرد روا نیست. همه نماینده‌ها اهل فهم هستند. لطفا این موضوع را مدیریت کنید. در ادامه نمایندگان با فریاد «دو دو» به این تذکر انتقاد کردند. در این میان، احمد امیرآبادی نماینده مردم قم با صدای بلند گفت: «الکی می‌گوید، دروغ می‌گوید.»

نیکزاد نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت خطاب به امیرآبادی گفت: چه خبر است چرا عصبانی هستید؟

وی ادامه داد: آقای بیغش از جلساتی که شما می‌گویید ما خبر نداریم. نمایندگان در بسیاری از جلسات دعوت می‌شوند اما مستقل هستند، فکر دارند، بررسی می‌کنند و تصمیم می‌گیرند.

نیکزاد اظهار کرد: جلسات متعددی نیز برگزار می‌شود و این جلسات مانع [ابراز نظر نمایندگان] نیست. بعد از اظهارات نیکزاد، امیرآبادی با عصبانیت به سمت جایگاه رفت و خطاب به وی گفت: «اظهارات بیغش را تایید کردی.»

پس از آن نمایندگان اطراف امیرآبادی و نیکزاد جمع شدند و مجتبی ذوالنور نیز خطاب به نیکزاد اعتراض کرد.