وکیل خانواده افکاری، اعلام کرده است که دیوان عالی کشور با رد درخواست اعاده دادرسی از پرونده وحید افکاری، حکم ۲۵ سال زندان وی را تایید کرده است. سعید دهقان، در توئیتی نوشت که این تصمیم از سوی شعبه ٣٨دیوان عالی کشور گرفته شده است.