عبدالله ایزدپناه، نماینده مردم ایذه در مجلس و رئیس مجمع نمایندگان استان خوزستان با بیان اینکه ابراهیم رئیسی اشراف کاملی بر مشکلات خوزستان دارد، گفت: اولین سفر استانی رئیس‌جمهور به خوزستان باشد؛ همه وزرا نیز در سفر وی به خوزستان همراه رئیس جمهور باشند تا به صورت دقیق مشکلات استان مورد بررسی قرار گرفته و راه حل‌های زمانبندی شده ارائه شود. وی با بیان اینکه در یک ماه گذشته همه حاکمیت متوجه عقب‌ماندگی شدید استان خوزستان شده‌اند، تاکید کرد رئیس جمهور باید سریعا استاندار ویژه خوزستان را معرفی کند.