«یائیر لاپید»، وزیر خارجه اسرائیل که به مراکش سفر کرده، گفت: من هرگز هوادار توافق هسته‌ای با ایران نبوده‌ام و معتقدم که توافق مناسبی نیست اما همواره تأکید کرده‌ام و اینجا هم می‌گویم که به نظرم جایگزینی برای آن وجود ندارد. وی با تکرار برخی ادعاها درباره ماهیت برنامه هسته‌ای ایران، گفت که اسرائیل به طور پیوسته با آمریکا و سایر هم‌پیمانان خود درباره راهکارهای مقابله با پیشرفت فعالیت‌های هسته‌ای تهران در تماس است.