به گزارش ایلنا، قرار است در جلسه علنی روز شنبه (۲۳ مرداد) فهرست وزرای پیشنهادی رئیس جمهور که پیش از این تقدیم مجلس شده است، اعلام وصول شود. بر اساس آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی پس از اعلام وصول فهرست وزرای پیشنهادی در صحن علنی مجلس، کمیسیون‌ها بررسی صلاحیت و برنامه‌های وزرای پیشنهادی را از بعدازظهر آغاز خواهند کرد. مجلس همچنین در جلسه علنی امروز استعفای علیرضا زاکانی، نماینده قم را به بررسی خواهد گذاشت.