به گزارش فرارو، سایمون شرکلیف، سفیر جدید انگلیس به سفارت روسیه در تهران رفته و در همان محلی که روزولت، چرچیل و استالین در سال ۱۳۲۲، کنفرانس تهران را بدون اطلاع ایران برگزار کردند، با سفیر روسیه عکس یادگاری گرفته است. صندلی آمریکا را هم خالی گذاشته‌اند!